Tentoonstellingen

8 mei - 27 augustus 2016

Open op donderdag en vrijdag van 13.30 tot 17.00 uur (laatste toegang om 16.30 uur)

Gratis inkom (ook voor de groepstentoonstelling Furniture. Sculpture. en de solotentoonstelling van Teodora Axente)

Insight #4

Burden of blame


Insight #4: Burden of blame is het vierde luik van een reeks presentaties rond een wisselend thema. Deze keer bestaat deze collectiepresentatie uit een selectie van een aantal werken uit de collectie van Hugo Voeten rond het thema 'schuld'.

Schuldgevoel is een gemoedstoestand die veel voorkomt in de westerse cultuur, soms terecht, soms niet. De mens wordt geplaagd door een knagend gevoel wanneer hij tot het besef komt verkeerd gehandeld te hebben. Schuld hebben aan misdaad, onderdrukking, misbruik en discriminatie kan immobiliseren, vernederen en een wanhoopsdaad tot gevolg hebben. Sommigen dragen een last met zich mee omwille van hun geaardheid die niet aanvaard wordt in hun maatschappij of cultuur. Schaamte wordt opgewekt of het zelfvertrouwen aangetast. Oorlog en lijden kunnen de mens tekenen met een soort gelatenheid maar ook wraakgevoelens aanwakkeren.
Excuses aanbieden, in woorden of daden, kan een schuldgevoel compenseren. Een kunstwerk wekt het kritisch denken van de toeschouwer, wat tot confrontatie leidt. De creatieve expressie kan een krachtige manier zijn om schuldgevoelens die de mens belasten, kwijt te raken of een plaats te geven.

Deze tentoonstelling opent op zondag 8 mei 2016, om 15.00 uur, samen met de groepstentoonstelling Furniture. Sculpture. en solotentoonstelling van de Roemeense kunstenares Teodora Axente. U bent van harte welkom op deze vernissage. 

Klik hier om de zaaltekst te downloaden als PDF.