Highlights

De kunstcollectie van Hugo Voeten is een unieke combinatie van Belgische en internationale kunst. Op dit ogenblik telt ze meer dan 1700 items, verzameld over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar, tentoongesteld voor het publiek op twee locaties – in de beeldentuin vlakbij Geel en in het Art Center Hugo Voeten, aan de oever van het Kempisch Kanaal in Herentals.

Aleksandra Chaushova

Stage II(1), Stage II(2), 2011, tekening, potlood op papier, 33 x 46 cm

Zoals u misschien wel weet bestaat een groot deel van de Collectie Hugo Voeten uit Bulgaarse kunst. Het is dus niet verwonderlijk dat Hugo Voeten in 2011 werken kocht van de getallenteerde Bulgaarse kunstenares Alexandra Chauchova (°1985, Sofia, Bulgarije).

Haar werken zijn tamelijk eigenaardig. Zij maakt hoofdzakelijk tekeningen in potlood, in dewelke zij elementen van historische realiteit vermengt met fictie. Wat haar het meest interessert zijn de mechanismen die geschiedenis maken en meer in het bijzonder: de manier waarop wij ons dingen herinneren, maar ook hoe wij omgaan met het collectief geheugen dat in feite een opsomming is van vele individuele, subjectieve verhalen. Chauchova gelooft dat fictie onverbrekelijk verbonden is met realiteit. Deze interesse komt van haar Bulgaarse achtergrond en het totalitair regime dat haar thuis bepaalde tot 1989, met de val van de Berlijnse muur en het einde van de Sovjet-Unie.

In haar werk verkent Chauchova de propaganda strategieën gebruikt in de jaren '50 – '80. De resultaten zijn dromerige tekeningen met heel veel fantasie elementen maar steeds met een zeker werkelijkheidsgehalte als basis. De beschouwer is verward op een manier dat hij niet kan zeggen wat echt is en wat verzonnen. Sommige tekens zijn uit de context gehaald en in een volledig andere omgeving geplaatst.

In 2010 ging Chauchova naar Wiels, Centrum voor Hedendaagse Kunst in Brussel, om een 'kunstenaars in residentie' programma te volgen. Hier kon ze een stap terug zetten van haar verleden en alles in een ander perspectief plaatsen. Ze kon haar werk analyseren en evolueren naar een ander niveau.

Meer informatie van de kunstenaar vindt u op: www.chaushova.blogspot.be

Tekst: Lisa van Gerven