Highlights

De kunstcollectie van Hugo Voeten is een unieke combinatie van Belgische en internationale kunst. Op dit ogenblik telt ze meer dan 1700 items, verzameld over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar, tentoongesteld voor het publiek op twee locaties – in de beeldentuin vlakbij Geel en in het Art Center Hugo Voeten, aan de oever van het Kempisch Kanaal in Herentals.

Pravdoliub Ivanov

A Thought Within a Thought Within a Thought, 2008, lasergesneden stalen plaat, gepoedercoat in het zwart, 134 x 164 cm

De Bulgaarse hedendaagse kunstenaar Pravdoliub Ivanov (°1964, Plovdiv, Bulgarije) woont en werkt in Sofia. In 1993 studeerde hij af in schilderkunst aan de National Academy of Fine Arts in Sofia. Sinds haar ontstaan in 1995 is de kunstenaar lid van het Institute of Contemporary Art in Sofia. Ondanks zijn opleiding in de traditionele discipline van de schilderkunst, creëert Ivanov kunstwerken in diverse media zoals tekeningen, installaties, foto's, video's en sculpturen. De beelden die hij in zijn kunstwerken gebruikt zijn meestal die van heel gewone objecten waarmee we elke dag geconfronteerd worden en dus herkenbaar zijn voor iedereen. Zijn werken bezitten kwaliteiten die de kijker aanmoedigen om zijn/haar ideeën over wat als normaal ervaren wordt te herbekijken.

Kunstcriticus en curator Iara Boubnova omschrijft Ivanov als een hooggekwalificeerde 'interviewer' van kunst en de relatie ervan met de maatschappij. De kunstenaar stelt het schijnbaar vanzelfsprekende in vraag. In zijn werk zit dikwijls een hint naar de vraag over wat kunst vandaag is en welke plaats kunst nu inneemt.

Pravdoliub Ivanov maakte het kunstwerk A Thought Within a Thought Within a Thought in 2008 voor de groepstentoonstelling MoleculART gecureerd door Boris Kostadinov. De sculptuur is gemaakt uit een laser gesneden stalen plaat, gepoedercoat in het zwart. Ivanov maakte dit sculpturaal object als reactie op de idee van de curator om een tentoonstelling te maken over de verbinding tussen kunst en nieuwe technologieën die de grenzen van de verbeelding overschrijden.

De kunstenaar dacht na over de effecten van wetenschap en technologie op het menselijk bestaan. Welke invloed heeft wetenschappelijk en medisch onderzoek op ons bestaan? Worden we werkelijk verstandiger naarmate het menselijk lichaam meer en meer onderzocht wordt? En verandert deze steeds toenemende kennis ons? Als het verstand uitdeint en toeneemt, worden we dan anders dan onze voorouders of anders dan hoe we ervoor waren? Daarop voortbouwend reflecteert de kunstenaar over de relatie tussen wetenschap en ethiek. Wat zijn de ethische consequenties van steeds diepgaander wetenschappelijk onderzoek? Worden we betere mensen door de geheimen van het lichaam steeds verder en verder te onthullen? Ivanov vraag zich af wat ons menselijker maakt – verder onderzoeken of verworven kennis delen?

A Thought Within a Thought Within a Thought stelt het menselijke brein voor als een ultiem symbool van het menselijk bestaan, als 'werktuig' van de mens en tegelijk als onderzoeksobject voor de wetenschap. Ivanov baseerde zich voor dit beeld op een medische foto die hij op het internet vond. De titel van dit beeldhouwwerk kan volgens de kunstenaar zowel verhelderend als verwarrend zijn. De toeschouwer krijgt een aanwijzing, maar moet zelf uitzoeken in welke richting het werk gelezen kan worden – van binnenin naar buiten toe of vice versa. De kunstenaar inspireerde zich op Matrioshka poppetjes, meerbepaald op het in elkaar passen van deze figuren en de herhaling of het zogenaamde nesting-doll effect. Hij herhaalde de afbeelding van het brein drie keer op verschillende groottes en paste ze in elkaar. Het resultaat van deze manipulatie is een complex overlappend patroon van verdrievoudigde hersenkronkels.

Tekst: Sarah Gallasz, oktober 2015