Highlights

Collection Hugo Voeten bevat een unieke mix van moderne, hedendaagse en Bulgaarse kunst. Ongeveer 2000 stukken verzameld over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar illustreren de eclectische smaak van ondernemer en gepassioneerd kunstliefhebber Hugo Voeten (1940-2017). Het publiek kan de werken op twee locaties leren kennen: in Beeldentuin Hugo Voeten in Geel en Art Center Hugo Voeten in Herentals aan de oever van het Kempisch Kanaal.

PETER STAUSS

Johannes, 2009, olieverf en was op multiplex

In het werk van Peter Stauss worden vreemde figuren die op het punt staan de vorm van dieren aan te nemen, getoond. Echter, de mate van hun dierlijkheid varieert: sommige zijn afgebeeld met een volledig menselijk lichaam, anderen hebben een dierenlichaam en vertonen menselijke gebaren. Hun houdingen en gelaatsuitdrukkingen zijn steeds min of meer dezelfde. Ze zien er bezorgd, uitgeput en verveeld uit; alsof ze oog in oog zijn gekomen met de ware aard van het leven, waardoor hun hoop om hun dromen in vervulling te zien gaan in het niets is verdwenen. Terugkerende thema's zijn de oorlog, in het bijzonder de Tweede Wereldoorlog, maar ook de dialectische relatie tussen natuur en cultuur. De figuren van Peter Stauss gaan in zekere zin over het verschil tussen mens en dier, cultuur en natuur.

Dieren zoals honden en apen verschenen eerst in het werk van Peter Stauss als helpers. Zij werden voorgesteld naast menselijk gepeupel en bedelaars maar ook arbeiders, soldaten en clochards met hangende ogen en monden. Stauss verwerkte deze dierlijke figuren op de achtergrond van zijn schilderijen. Hiervoor maakte hij gebruik van dunne en toevallig lijkende verstrepen.

In zijn later werk (zoals Johannes) worden de figuren en de achtergrond van het schilderij versmolten in elkaar op een niet-hiërarchische manier. De schilderijen vertonen geen lineair perspectief. Ergens is iemand aan het slapen, in een andere hoek zit er een figuur met een uitgedoofde glans op zijn gezicht, en een derde figuur bereidt zich voor om naar de oorlog te gaan. Op de achtergrond kunnen we de vormen en kleuren van verschillende vlaggen onderscheiden. Deze vlaggen vertegenwoordigen verdrukte minderheden, nationaliteiten of staten die niet bestaan. Zijn figuren dragen vaak emblemen en vlaggen op hun kleren, zoals je kan zien op de cape van de centrale figuur.

Johannes is onderdeel van een serie bruin en zwart gekleurde wassen figuren op multiplex. Deze serie kan beschouwd worden als een tussenfase vooraleer Stauss autonome sculpturen zou maken van deze dierlijke figuren.