Highlights

Collection Hugo Voeten bevat een unieke mix van moderne, hedendaagse en Bulgaarse kunst. Ongeveer 2000 stukken verzameld over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar illustreren de eclectische smaak van ondernemer en gepassioneerd kunstliefhebber Hugo Voeten (1940-2017). Het publiek kan de werken op twee locaties leren kennen: in Beeldentuin Hugo Voeten in Geel en Art Center Hugo Voeten in Herentals aan de oever van het Kempisch Kanaal.

Krum Damianov

SATURNIANS, 2006, hout, metaal, messing

Op de boeg van een schip verbreken fluitende saters vrolijk de rust van de Beeldentuin. De veelzijdigheid van de bekende Bulgaarse artiest Krum Damianov (1937) houdt de wandelaar voortdurend in de greep. Met meer dan tien totaal verschillende kunstwerken in het park, ontroert hij ons op een meesterlijke manier. Zijn oeuvre is zeer divers qua thematiek en materiaal.
Voor De saturnaliën vond de kunstenaar inspiratie in de Grieks-Romeinse mythologie. Na zijn verbanning zwierf de goddelijke Saturnus, de Romeinse equivalent van de Griekse Kronos, rond op Italisch grondgebied. Hij werd er koning en bracht mensen de kunst van de landbouw bij. Na de oogst vonden in de maand december de zogenaamde saturnaliën plaats. Dit feest ter ere van Saturnus duurde enkele dagen. Het einde van het landbouwjaar werd uitbundig gevierd. Scholen bleven dicht, er was geen rechtspraak en het openbaar leven lag even stil. Naast offers in de tempel van Saturnus, was er een officieel banket in openlucht. Tijdens de maaltijden bedienden de heren de slaven en waren ze zelfs evenwaardige tegenstanders bij het dobbelen. De slaven werden zo bedankt voor hun geleverde inspanningen en kregen geschenken. Overmatig drankgebruik tijdens de saturnaliën eindigde vaak in een bacchanale of orgie. In de kunstgeschiedenis bevindt de wijngod Bacchus zich dan ook vaak in het gezelschap van satertjes. Deze erotische, vrolijke boswezentjes hebben bokkepoten, horens en een staart. Met de dubbele fluit als attribuut symboliseren ze wellust en verleiding.


In De saturnaliën van Krum Damianov houdt een centrale houten figuur als een krachtige dirigent het uitgelaten orkest van saters samen. Dit kunstwerk lijkt op de boeg van een schip en bestaat uit eenvoudige materialen. De aandachtige kijker merkt een houten deur op, opstapplaten van een bus, drijfhout, ... De materialen en constructie doen denken aan arte povera. Deze term werd in 1967 voor het eerst gebruikt door Germano Celant om installaties met sobere, vaak afgedankte of povere materialen aan te duiden. Opvallend hier zijn de poten van de saters die bestaan uit het kaakbeen en het gebit van paarden.
In 1962 voltooide Krum Damianov zijn studies aan de Academie voor Schone Kunsten in Sofia. Hij specialiseerde zich in monumentale decoratieve sculptuur bij de legendarische professor Lubomir Dalchev (1902-2002). Hij behaalde verschillende prestigieuze prijzen en werkte mee aan imposante communistische monumenten in Bulgarije. Deze werden ontmanteld na de val van het regime in 1989. Krum Damianov geniet veel bekendheid buiten Bulgarije. Collection Hugo Voeten bevat meer dan tien werken van Krum Damianov die zowel in het Art Center in Herentals als in de Beeldentuin in Geel te zien zijn. Hij zoekt graag inspiratie in de mythologie, maar ook in de Bijbel, het Bulgaarse verleden en bijzondere tradities. Enerzijds toont zijn oeuvre de apotheose van de grandeur en het lijden in de Bulgaarse geschiedenis, maar anderzijds wijst het ook op de getormenteerde zielenpijn van de mens. De veelzijdigheid van de kunstenaar komt verder sterk tot uiting in portretten waarvoor hij vaak krachtige persoonlijkheden zoals Pablo Picasso kiest. De Bulgaarse professor Dessislava Mincheva schreef over Krum Damianov: "He is like The Rolling Stones – an artist with an extraordinary past and an extraordinary present. But he could equally well count on the future. He is simply ageless."