Highlights

Collection Hugo Voeten bevat een unieke mix van moderne, hedendaagse en Bulgaarse kunst. Ongeveer 2000 stukken verzameld over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar illustreren de eclectische smaak van ondernemer en gepassioneerd kunstliefhebber Hugo Voeten (1940-2017). Het publiek kan de werken op twee locaties leren kennen: in Beeldentuin Hugo Voeten in Geel en Art Center Hugo Voeten in Herentals aan de oever van het Kempisch Kanaal.

Konstantiv Denev

Together, 2000, steen, hout

De Bulgaar Konstantin Denev (1954) beschrijft zichzelf als een asociale kunstenaar die nooit met assistenten heeft gewerkt. Toch behoort hij tot één van de meest intrigerende persoonlijkheden van zijn generatie. Hij studeerde aan de Universiteit in Veliko Turnovo en ontwikkelde een eigen stijl voor kunstwerken die steeds groeien uit het niets, want hij stelt "I look inside of me and around me for motivation in order to make one work or another without sticking to only one material, or form, or a particular style. I approach each of my works individually as you would approach a separate artistic problem. So, I would always start from a scratch, everything."

Dankzij kunstenaar Emil Popov leerde verzamelaar Hugo Voeten Konstantin Denev kennen. Op zijn vraag realiseerde de kunstenaar in het jaar 2000 een tweede exemplaar van de indrukwekkende bank Together in Geel. De eerste versie kwam er op vraag van de Stad Sofia die in het Zaimov Park een beeldentuin wenste aan te leggen en het millennium te vieren. De opdracht bestond erin kunst met het functionele te combineren. Denev koos voor een toegankelijk concept en tijdloze vormgeving en realiseerde het idee van een zitbank. Twaalf massieve stenen lijken eenvoudigweg doorgesneden en zijn met elkaar verbonden door hout. Omdat twaalf een universeel symbolisch getal is, zijn er velerlei associaties mogelijk zoals twaalf maanden, apostelen, tekens uit de dierenriem, Olympische goden, noten in een octaaf, uren voor en na de middag, ... Hugo Voeten hield van dit idee. In de numerologie staat het getal twaalf trouwens symbool voor perfectie en in wiskunde is het een spannend samengesteld getal omdat twaalf het kleinste getals is met zes de delers 1, 2, 3, 4, 6 en 12. Denev reikt het publiek zo een ruim en ongecompliceerd denkkader aan, maar verenigt vooral twaalf kleine elementen tot een groter geheel. Op deze manier tracht hij het symbolische en het profane op een eenvoudige manier in kunst te overstijgen. Hetzelfde principe is werkzaam in de zuil 'Column' uit 2005 die tussen de rododendrons verschijnt. In dit getal gaan zeven elementen een verticale beweging aan. En laat zeven nu dat andere magische getal zijn.