Highlights

Collection Hugo Voeten bevat een unieke mix van moderne, hedendaagse en Bulgaarse kunst. Ongeveer 2000 stukken verzameld over een tijdsspanne van meer dan 40 jaar illustreren de eclectische smaak van ondernemer en gepassioneerd kunstliefhebber Hugo Voeten (1940-2017). Het publiek kan de werken op twee locaties leren kennen: in Beeldentuin Hugo Voeten in Geel en Art Center Hugo Voeten in Herentals aan de oever van het Kempisch Kanaal.

Adam Madebe

Hunters, metaal

Adam Madebe werd in Zimbabwe (1954) nabij de grens met Zuid-Afrika geboren. In 1970 trad hij toe tot het Mzilikazi Art & Craft Centre in Bulawayo waar hij tot in 1992 doceerde. Zijn carrière als metaalbeeldhouwer begon in 1982. Omdat de beperkingen van keramische sculptuur hem frustreerde, zocht hij een manier om levensgrote werken te vervaardigen aan de hand van dunne metaalplaten. Hij buigt ze over natte klei om holle beelden te creëren. Met ultrafijne platen van ongeveer 2 millimeter krijgen zijn figuren en situaties gestalte. Door plooien en lassen ontstaan de grote contouren. Details volgen later door bewerkingen met de hamer en door toevoeging van sierelementen. In 1988 vertelde de kunstenaar in een interview "I enjoy very much working in metal because it reveals the physical strength in the art. Working in this medium gets down to your nerves and gives you that satisfying feeling. My abstract work gives a message to the people, though sometimes I might do something different."

Madebe geldt als de beroemdste beeldhouwer in metaal van Zimbabwe. Hij won voor zijn werken op ware grootte al diverse prijzen en had internationale tentoonstellingen waaronder een solotentoonstelling in het British Museum in Londen. Hij laat zich in zijn oeuvre meestal inspireren door de Afrikaanse inheemse bevolking. In het dubbele werk in Beeldentuin Hugo Voeten staan de Zoeloes of San centraal. We kennen ze ook onder de naam Bosjesmannen die in het zuiden van Afrika in kleine gemeenschappen van jagers en verzamelaars leefden. De mannen gingen meestal op jacht en de vrouwen verzamelden eetbare gewassen die ze in de dorpen bewerkten en verwerkten. De bevolkingsgroep trok in grote aantallen rond door de vlakten en de bergen. Ze lieten zelfs regelmatig sporen in het landschap achter. Zo zijn er rotstekeningen van de San bekend die als de eerste menselijke kunstuitingen gelden.

Adam Madebe is zelf afkomstig uit een geslacht van Zoeloes en bewondert tot op vandaag hun originele levensstijl in relatie met de omgeving en vaak barre natuur. Met veel fantasie en aandacht voor kunstzinnige voorwerpen zijn ze meesters in het vervaardigen van kraaltjes, traditionele kleding, sierraden, decoratieve voorwerpen, werktuigen, ... Door hun opsmuk maken vrouwen hun relationele status duidelijk. Dit valt ook op bij deze groep beelden. De mannen jagen hier onder de appelbomen met pijlen op wild terwijl de vrouwen in het dorp druk in de weer zijn. Maar hoort de jongen op de fiets daar wel thuis?